SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR.
OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA